כך תקבלו דמי פגיעה מביטוח לאומי

שכירים שחלו לתקופה קצרה, זכאים לקבל דמי מחלה מהמעסיק. עם, שכירים ועצמאיים שנפגעו בשל תאונת עבודה, אשר חווים אובדן הכנסה משמעותי למדי, זכאים לקבל פיצוי בדמות דמי פגיעה מביטוח לאומי. נסביר על מה מדובר ואיך לקבל את מה שמגיע. 

למי מגיע לקבל דמי פגיעה מביטוח לאומי ומתי

דמי פגיעה משולמים למי שנפגע בשל תאונת עבודה ומגיש תביעת תאונות עבודה לקבלת הפיצוי לביטוח לאומי. הפיצוי משולם לעובדים בכפוף לביטוח תאונות עבודה. סמוך ככל האפשר למועד התאונה או הפגיעה יש לקבל מסמכים מתאימים שאותם צריך להגיש לביטוח לאומי. גם היעדרות חלקית, בשל תאונת עבודה יכולה להניב דמי פגיעה, כאשר התשלום הוא באופן יחסי. פרק הזמן המקסימלי שגינו ישולמו דמי פגיעה הוא 13 שבועות. הפיצוי ניתן בכפוף לתקרה של עד כ-1100 ₪ ליום כאשר מדובר על 75 אחוז מהשכר או ההכנסה הרגילה. 

אילו מסמכים ואישורים יש למסור לביטוח לאומי 

כדי לקבל דמי פגיעה מביטוח לאומי יש למסור מסמכים ואישורים. האישורים הינם אישורים רפואיים, אישורים על ימי מחלה, אובדן זמני של כושר עבודה, אישורי רופא המציינים את סוג הפגיעה ואת פרק הזמן שאושר כחופשת מחלה. את כל האישורים הרלוונטיים, חוות דעת רפואית וכדומה, יש לצרף לטפסי תביעה מתאימים כגון טופס 211, טופס 250. יש למלא את נסיבות התאונה, מאיזה תאריך לא יכול העובד או העצמאי לעבוד, איזה טיפול רפואי ניתן. כמו כן יש להמציא וויתור סודיות רפואית וכל מסמך רלוונטי כדוגמת אישור על פינוי באמבולנס, מסמך מחדר מיון, אישורים מרופאים מקצועיים וכדומה. אם הפגיעה אירעה שלא בתחומי העסק, צריך להמציא אישורים כגון הזמנת עבודה עם תאריך, חשבונית תשלום שנמסרה ללקוח וכדומה.